inutilitat-mes-ivaEl Govern de Rajoy no té pla. La seva INUTILITAT+IVA (massiva) per governar és evident.

Des del punt de vista econòmic, i malgrat totes les veus que es puguin alçar contra l'augment de l'IVA, moltes d'elles carregades de raons particulars sens dubte, l'augment de l'IVA com a situació aïllada no és una mala solució, en el moment en que estem. Sé que aquesta manifestació no agradarà a molts, però l'objectivitat és i serà l'estandart d'aquesta web.


El problema i el que demostra que el Govern de Rajoy no té un pla, per desgràcia, és unir un augment de l'IVA amb un augment de les cotitzacions (IRPF). Quina barbaritat econòmica!


En una situació en què el govern aplica mesures d'austeritat, les famílies estan endeutades i les empreses no tenen crèdit, és una situació en què la demanda interna està deprimida. Com que la competitivitat no pot adquirir-se amb devaluacions monetàries a causa del “corsé” de l'euro, cal una devaluació fiscal per recuperar la competitivitat i EXPORTAR (canviar la demanda interna per demanda externa).

 

Amb un augment de l'IVA, carreguem el preu de tots els productes, però afecta els que vénen de l'exterior també, amb l'augment de l'IRPF carreguem només el cost dels productes interns, de manera que s'està atemptant contra la línia de flotació de la competitivitat, agreujant per tant la crisi, i en definitiva menor recaptació. Aquest Govern no s'adona encara que fa mesos que està aplicant mesures d'austeritat molt fortes i el problema s'ha agreujat i la recaptació ha caigut. Només la INUTILITAT+IVA pot no fer-los veure les coses, quan el temps ja els ha demostrat una altra cosa, bé, la inutilitat o ... el seu interès personal, el seu interès personal associat al de la gran Banca.

Ja pot el Govern del PP anunciar mesures severes contra el frau, ningú se les creu, no existeix credibilitat, i menys quan parla el “gran” MONTORO (cognom amb mateixes consonants que “mentira”, casualitats de la vida):

- Qui va dir "de reduir l'IRPF serviria per sortir de la crisi" i després el va pujar

- Qui va dir "que apujar l'IVA seria el pitjor que podia fer Espanya perquè agreujaria la crisi" i l’ha pujat

- Qui ha dit que "no hi ha més remei que apujar l'IVA perquè a Espanya hi ha molta gent que no paga" (falsedat que frega l'absurd)

- Qui ha dit "que la culpa del dèficit espanyol és de les comunitats autònomes" (més del 60% del total correspon a l'administració central de l'estat)


El “gran” MONTORO, aquest senyor que cada vegada que obre la boca augmenta la prima de risc (per què deu ser així?), Aquest senyor que ens recorda molt a aquells personatges del NO-DO en blanc i negre, insignificants però perillosos, grotescos però poderosos, proveïts de gran inutilitat+ iva però que es van enriquir a base “con el sudor del de enfrente" (enlloc de “con el sudor de su frente”). Per cert, l'última frase que ha dit és "no és el moment d'enganyar els ciutadans" ... quin valor i quina cara!!


Aquest sistema impositiu fracassarà, ja que el creixement no es produirà.

Cal ser radical en la recerca de solucions. Per cert l'etimologia de radical és anar a l'arrel, no anar a l'extrem com ens han volgut fer veure a nivell educacional. L'arrel està en un cercle viciós, d'alta mesquinesa per cert, els bancs estan endeutats, el deute dels bancs està garantida per deute públic, i la gran majoria del deute públic la tenen els bancs.

 

Xavier Mas i Casanova
Economista Col·legiat nr 9493